Venø Efterskole inviterer lørdag den 9. juni til Young Gun Cup.
Start kl. 10.00 ved Venø Havn med skippermøde om dagens sejladser.
Transportinformation: man skal på en lille sejltur på ca. 2 min og færgen sejler to gange i timen henholdsvis kl .00 og 30 .
Dagen slutter omkring kl. 16.00 hvor der vil være lidt forfriskninger på Venø Efter-skole.
Skulle vi være uheldige med vinden, vil der være alternative aktiviteter på vandet.
For yderligere Information kontakt; Ulf Ipsen på til 28 33 20 59 eller ulf@venoe-efterskole.dk
Håber på et godt fremmøde og fantastik surf vejr.