Du skal have en startlicens, hvis du vil deltage i stævner, som er sanktioneret af Dansk Brætsejler Organisation. Eneste undtagelse er deltagelse i Young Gun Cup, hvor vi dog råder til, at man melder sig ind i DBO og er medlem af en surf- eller sejlklub.

For at få udstedt en startlicens fra DBO, så skal følgende være opfyldt:

  • Du skal være medlem af DBO.
  • Du skal være medlem af en klub, der er godkendt af Dansk Sejlunion.
  • Du skal du have en lovpligtig 3.parts forsikring. Denne dækker kun evt. skade på ting eller andre personer – IKKE DIG. Hvis du ønsker yderligere forsikring, kontakt da dit eget forsikringsselskab.

Du skal sørge for at have kopi af gyldigt medlemsskab af DS godkendt sejlklub samt gyldig forsikring så du under et stævne på forlangende kan dokumentere ovennævnte.

Ved at deltage i stævne bekræfter du på tro og love at have gyldigt medlemsskab af en sejl/surfklub, som er godkendt af Dansk Sejlunion samt at have en lovpligtig 3.parts forsikring der dækker evt. skade på ting eller andre personer. Det er dit ansvar at kunne vise dokumentation her for.

Du kan først deltage i DBOs aktiviteter, når du opfylder licenskravene og har gyldigt sejlnummer der er udstedt af DBO.

Tak til vores sponsorer

Ønsker du at være sponsor for Dansk Brætsejler Organisation? Kontakt vores sponsoransvarlige og hør mere om dine muligheder på sponsor “@” dbo.dk