Klasseorganisationer med sportslige aktiviteter kan frem til mandag d. 29. januar ansøge Dansk Sejlunions tilskudsmodel.

Der kan ansøges om tilskud til klasseorganisationens aktiviteter, som knytter sig en eller flere dele af tilskudsmodellens målsætninger. Det kan fx være:

  • Sportslig udvikling.
  • Udvikling af aktivitetsniveau og involvering af flere sejlere.
  • Videnopbygning og erfaringsudveksling – herunder gerne på tværs af klasser.
  • Puljen er desuden åben for klasseorganisationers forslag til andre innovative tiltag.

Der opfordres til at lave samarbejdsprojekter på tværs af klasseorganisationer i de tilfælde, hvor der er anledning til det.

Ansøgningsfrist og fordeling af puljen
Puljen fordeles én gang i 2024.

  • Projekter, der ansøges om tilskud til, skal være forankret i DBO og skal være godkendt af DBO bestyrelse. Projekter, som bærer præg af klubaktiviteter uden tydelig forankring i klasseorganisationen, opnår ikke tilskud.
  • Der kan kun ansøges til fremadrettede projekter, som forventes gennemført (eller opstartet) i 2024.
  • Frist for ansøgning i 2024 er mandag d. 29. januar. Ansøgninger, der sendes efter d. 29. januar, kommer ikke i betragtning til at modtage tilskud i 2024.
  • Dansk Sejlunion behandler ansøgningerne og beslutter fordeling af tilskud i uge 6. Klasseorganisationer kan forvente svar på ansøgninger senest i uge 8.

Yderligere information

Inden der ansøges, bør hele rammesætningen for Dansk Sejlunions tilskudsmodel gennemlæses via nedenstående link. Formular til ansøgning tilgås ligeledes via dette link:

https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/tilskudsmodel-til-klasser/tilskudsmodel-til-klasseorganisationer.

Hvis der er principielle spørgsmål vedr. tilskudsmodellen, kan Dansk Sejlunions sportschef, Thomas Jacobsen, kontaktes: thomas@sejlsport.dk, tlf.: 8820 7036.