dbo_logo_gold_150x150I forbindelse med valg til bestyrelsen på den kommende generalforsamling 2013 i Køge lørdag d. 14/9, vil der være en række praktiske ting der skal overdrages til den nye bestyrelse – bla. overdragelse af regnskab, information, formalia med videre.

Det skal derfor indskærpes at alle ansøgninger om stævnestøtte for allerede afholdte stævner  i 2013, skal være fremsendt senest onsdag d. 11/9 og indeholde al dokumentation i henhold til vejledningen for tildeling af stævnestøtte. Således vil bestyrelsen have mulighed for rettidigt at afslutte opgaverne.

Ansøgninger modtager herefter vil ikke kunne komme i betragtning for tildeling af stævnestøtte.