Klasseorganisationer i Dansk Sejlunion, der i 2018 har gennemført sportslige aktiviteter, har mulighed for at ansøge om tilskud til udvikling af klassens aktiviteter i 2019. Dansk Brætsejler Organisation har dermed mulighed for at søge Dansk Sejlunions tilskudspulje i 2019.
Der er i 2019 mulighed for at søge tilskud til eksempelvis:

Sportslig udvikling:

 • Træningssamlinger
 • Ekspertbistand (fx coaching til kapsejlads, regler, dømning på vand, fysisk træning, taktik, idrætspsykologi o.l.)
 • Formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem sejlere

 

Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere:

 • Træningssamlinger
 • Kommunikation i klassen om events
 • Arrangementer, som har til hensigt at rekruttere flere sejlere til klassen
 • Udlån af grej

 

Videnopbygning og erfaringsudveksling:

 • Foredrag af eksperter inden for kost, regler, meteorologi, psykologi

 

Puljen er desuden åben for klasseorganisationens innovative tiltag.

Tilskudsmodellen skal – gennem økonomisk tilskud til projekter eller aktiviteter i klasseorganisationer – bidrage til følgende målsætninger:

 • Bidrage til sportslig udvikling i klasserne, fx kvalitetsløft for klassens sportslige aktiviteter i Danmark eller sportslig fremgang for klassens sejlere.
 • Udvikle det sportslige aktivitetsniveau i klasserne og involvere flere sejlere i klassernes aktiviteter, fx flere aktive sejlere i klassen, eller flere/bedre tilbud om aktivitet i klassen.
 • Bidrage til videnopbygning og erfaringsudvikling i og på tværs af klasser, fx at klasseorganisationer deler viden med hinanden.

 

Ansøgningsfrist og fordeling af puljen
Puljen fordeles én gang årligt.

Projekter, der søges om tilskud til, skal være forankret i klassen og godkendt af klassens bestyrelse.
Frist for ansøgning i 2019 er d. 1. februar.
Dansk Sejlunion behandler herefter ansøgningerne og beslutter fordeling af tilskudsbeløb senest d. 15. februar.

Afrapportering
Klasseorganisationer, som modtager tilskud, skal aflægge regnskab for tilskuddets anvendelse.
Klasseorganisationer, som modtager tilskud, skal stille sine erfaringer og resultater til rådighed for andre klasser.
I udgangspunktet udbetales tilskuddet, når aktiviteten er gennemført.

Hvordan søger man om tilskud?
Klasseorganisationer kan søge om tilskud til aktiviteter via den online formular. I ansøgningen skal følgende indgå:

 • Projektets / aktivitetens målsætning
 • Handlinger i projektet eller til aktiviteten
 • Succeskriterier
 • Evt. samarbejdspartnere
 • Budget for projekt / aktivitet – herunder klassens eget bidrag
 • Dokumentation for afholdt generalforsamling

 

Der ydes kun tilskud til projekter, som er forankret i klasseorganisationen.

Se mere om tilskudsmodellen og ansøgningsformular her: http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/tilskudsmodel-til-klasser

Yderligere information
Hvis Dansk Brætsejler Organisation har principielle spørgsmål vedr. tilskudsmodellen, skal I kontakte Dansk Sejlunions sportschef Thomas Jacobsen: thomas@sejlsport.dk, tlf.: 8820 7036.

God vind!

Med Venlig Hilsen
DBO
på vegne af
Dansk Sejlunion