Kære klubber, trænere og sejlere,

Dansk Sejlunion ønsker, at de penge, der tidligere har været tildelt i støtte til deltagelse ved internationale stævner, skal omfordeles, så de rammer bredere (se vedhæftet).

DS har tidligere tildelt op til 100.000 kr. om året i støtte til DBO-sejleres deltagelse i internationale stævner. Vi har haft rigtigt positive erfaringer med støtten, da især de unge talenter har fået international erfaring og motivation, som de ellers ikke ville have fået.

Vi har over for DS gjort hvad vi kunne, for at kunne bibeholde stævnestøtten også fremover, og vi håber stadig, at vi kan tildele støtte til unge og talentfulde sejlere. Men vi må også forvente, at støtten i højere grad fremover vil blive tildelt initiativer, som gavner bredden mere end eliten. Altså initiativer som i det lange løb kan sikre større deltagelse til vores stævner. Det kunne være træningslejre, som f.eks. W/F-camp’en i Ho Bugt og F/S-camp’en i Skive, længere træningsforløb, nye stævne-koncepter, der i højere grad tiltrækker bredden, som f.eks. WaterZ, Østersø Cup, m.fl., nye bredde-tiltag til eksisterende stævner, som f.eks. bedre alternativer til Open Fun, osv.

Vi har derfor snarest brug for ansøgninger om støtte i 2016, så vi hurtigst muligt kan få lagt et budget, vi kan præsentere for DS. De første træningslejre og stævner starter allerede meget snart, så dead-line for ansøgning om støtte vil i år vil blive 23. marts for stævnedeltagelse og 15. april for øvrige initiativer – beklager det meget korte varsel.

Klubber og private arrangører:
Send en ansøgning med beskrivelse af jeres arrangement eller initiativ, inkl. dato, sted, formål, forventede antal deltagere, hvem kan deltage, hvem skal undervise, osv. Husk at inkludere et budget. Se evt. de gamle DBO-retningslinjer for støtte: https://dbo.dk/wp-content/uploads/2011/02/070211_dbo_træningslejr_støtte.pdf. Disse vil dog snarest blive revidereret for at åbne for de nye muligheder støtten fra DS giver. Principper som at støtten gives per deltager per dag og at evt. undervisning skal foretages af kompetente trænere, vil dog fortsætte.

Sejlere med ønske om stævnestøtte:
Send en liste over de internationale stævner, du i 2016 ønsker at deltage i, inkl. dato og sted, samt et estimeret, samlet budget for hvert stævne. Da støtten fra i år i højere grad skal gavne bredden, skal du meget gerne kunne argumentere for, hvordan din stævnedeltagelse gavner bredden, f.eks. hvordan klubkammerater vil kunne drage fordel eller blive motiveret af dine nye erfaringer fra udlandet eller lignende. Inkluder din fødselsdato, dine mål og motivation og dine bedste resultater indtil nu (men det behøver ikke være en lang ansøgning).

Send ansøgningerne til formand@dbo.dk og kasserer@dbo.dk

Vh,
DBO’s bestyrelse