Inden den ekstraordinære generalforsamling skydes i gang om en uges tid i Klitmøller, offentliggøres referatet fra den ordinære generalforsamling d. 2/10 2011 i Køge. Ordstyrer var Jens Peter Jensen og referatet tog Nikolaj Kruppa sig af.

Referatet fra den ordinære generalforsamling kan hentes her – i PDF format, eller fra DBO arkivet sammen med DBO Årsregnskab 2010.

Vi ses til ekstraordinær generalforamsling i Klitmøller fredag d. 21/10 kl 19:00 i Æ’ Redningshus.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
7.  Indkomne forslag.
8.  Valghandlinger:
8.2.  Valg af kasserer.(Thomas Dessau, ønsker ikke genvalg)
8.3.  Valg af udvalgsformænd.
c. Formand for wave-/freestyle udvalget, ( Martin Sørensen, ønsker ikke genvalg)
9. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest fredag d. 14/10 2011.