dbo_logo_gold_150x150DBO uddeler i samarbejde med Dansk Sejlunion årligt en række midler i form af stævnestøtte til danske sejlere, der deltager i stævner uden for Danmark.

Støtten aftales og fordeles i samarbejde med Dansk Sejlunion, således at den tilgodeser sejlere på kapsejladsniveau. DBO udfører den administrative del af opgaven omkring stævnestøtte, og varetager kontakten til sejlerne.

For at kunne komme i betragtning til at modtage støtte, skal en række retningslinjer være opfyldt. Kravene for 2014 er ændret på en række punkter i lighed med at den samlede pulje af støttemidler er blevet reduceret.

Forudsætning for ansøgning om stævnestøtte gives som udgangspunkt ud fra nedenstående retningslinjer:

 • Støtte gives til internationale stævner
 • Støtte gives ikke til stævner afholdt i Danmark
 • Støttemodtager skal være fyldt 16 år ved ansøgningsfristen
 • Støttemodtager skal være dansk statsborger
 • Støttemodtager skal være i top 10 i den samlede DM serie for herrer og kvinder i enten Slalom, Formula eller kombineret
 • Gyldigt medlemskab af klub under Dansk Sejlunion
 • Gyldigt medlemskab af DBO
 • Gyldig startlicens
 • Stævnestøtte gives ikke til stævner, hvortil der ikke på forhånd er søgt
 • Ansøger skal de foregående 3 år aktivt have deltaget i den danske rangliste/DM serie
 • Ansøger skal have deltaget i minimum 35 % af seneste års stævner i den danske rangliste/DM serie.

 

Stævnestøtten fordeles ud fra følgende prioritet:

 1. Formula eller Slalom VM, EM, NM (ISAF, IWA, IFCA)
 2. Wave eller Freestyle VM, EM, NM (ISAF, IWA, IFCA)
 3. Andre internationale stævner som f.eks tyske stævner, Baltic Cup og lign.
 4. PWA – der udbetales støtte til maksimalt 2 stævner under PWA.

Du kan læse mere om retningslinjer og vejledning til ansøgning nedenfor eller i DBO’s Arkiv/Vejledninger.

Retningslinjer for tildeling af stævnestøtte
Vejledning til ansøgning om stævnestøtte
Skema og skabelon til brug ved ansøgning om stævnestøtte