Nu har du igen mulighed for at søge om tilskud til et projekt der hjælper DBO sejlere eller kan skabe nye kapsejlere som eksempelvis træningslejre for vidergående.

Hvem kan søge?
Klasseorganisationer i Dansk Sejlunion, som i 2019 har gennemført sportslige aktiviteter, har fra d.d. og frem til d. 1. feb. mulighed for at ansøge Dansk Sejlunions tilskudsmodel til udvikling af klasseorganisationer.

Klasseorganisationer kan søge om tilskud til aktiviteter, der knytter sig en eller flere dele af tilskudsmodellens målsætninger. Eksempler på aktiviteter, der kan søges tilskud til er:

  • Sportslig udvikling.
  • Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere.
  • Videnopbygning og erfaringsudveksling – herunder gerne på tværs af klasser.
  • Puljen er desuden åben for klasseorganisationers forslag til andre innovative tiltag.¨

Læs venligst al information om muligheder for og krav til klasseorganisationer på linket længere nede i denne mail.

Ansøgningsfrist og fordeling af puljen
Puljen fordeles én gang i 2020.

  • Projekter, der søges om tilskud til, skal være forankret i klassen og i DBO og skal godkendes af DBO’s bestyrelse.
  • Frist for ansøgning i 2020 er d. 1. februar.
  • Dansk Sejlunion behandler herefter ansøgningerne i uge 6, og beslutter fordeling af tilskud fredag d. 7. februar. Klasser kan forvente svar på ansøgninger senest d. 21. februar.

 

Yderligere information

Læs alt om Dansk Sejlunions tilskudsmodel til klasseorganisationer via dette link, hvorfra formular til ansøgning også findes:

http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/tilskudsmodel-til-klasser.

Hvis der er principielle spørgsmål vedr. tilskudsmodellen, skal du kontakte Dansk Sejlunions sportschef, Thomas Jacobsen: thomas@sejlsport.dk, tlf.: 8820 7036.

Dansk Brætsejler Organisation har tilknyttet en fast medarbejder i Dansk Sejlunion i relation til tilskudsmodellen. Jeres kontaktperson er undertegnede.

 

God vind!

Sejlerhilsner Henrik

Henrik Tang Kristensen
Klubkonsulent
Dansk Sejluniont (+45) 88207009
m (+45) 21685090
henrik@sejlsport.dk