Panel4-631x420

Opdatering: Tak for input på FB, mail og messenger. Vi har modtaget argumenter både for og imod og har på den baggrund truffet følgende beslutning:

  • Det anbefales at alle deltagere på Foil og FW sejler med impact-vest eller anden, egnet beskyttelse af overkroppen – men det vil indtil videre ikke blive et krav. Det vil sandsynligvis blive et krav næste år, så hvis du skal ud at købe ny vest, så køb en impact-vest til vandsport (så vidt muligt med CE-godkendelse eller tilsvarende)
  • Hjelm vil blive påkrævet for alle deltagere på Foil og FW – men ikke i Kona og Slalom. Vi anbefaler at anvende en hjelm, som er egnet til vandsport, men vi vil i år ikke stille specifikke krav (så en cykelhjelm vil f.eks. også kunne bruges). Godkendt hjelm vil sandsynligvis blive et krav næste år, så hvis du skal ud at købe ny hjelm, så køb en, som er godkendt til vandsport(CE eller tilsvarende)

For at undgå misforståelser, skal deltagere medbringe deres hjelm ved check-in. Kravet om hjelm vil blive en del af sejladsbestemmelserne på lige fod med krav om redningsvest.

 

 

Oprindeligt indlæg:
Når Kurs/Slalom-sæsonen starter om 3 uger, forventer vi, at ca. halvdelen af feltet vil stille op på foil i Kurs-sejladserne. Da de færreste af sejlerne har samme niveau på Foil som på Formula, vil der reelt være 10-15 begyndere med på banen, og der vil dermed være større risiko for, at der kan opstå farlige situationer.

Som PWA og GWA også for nyligt har meldt ud, vil der i de nye DBO-sejladsbestemmelser derfor også blive krav om, at der i kurs-sejladserne altid bæres hjelm.

PWA og GWA stiller desuden krav om at alle sejlere benytter impact-vest. En impact-vest er dyrere end en hjelm og udvalget af gode, godkendte impact-veste er begrænset. Vi vil derfor gerne høre jeres (konstruktive) kommentarer til:

– Om impact-vest skal være påbudt allerede i 2018 eller kun en anbefaling? (med påbud fra 2019)
– Om krav om hjelm og impact-vest også skal berøre deltagere på Formula-udstyr? (hvilket vi foreslår, da vi jo sejler på samme bane)

Kravet om hjelm vil (endnu) ikke berøre Kona og Slalom.

Sebastian_Kornum