Så er kapsejladskalenderen for 2018 ved at være på plads.

Se datoerne her:
https://dbo.dk/?page_id=15

Vi glæder os til et blæsende 2018!
DBO