DBO Logo

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling er der indkommet nedenstående 4 forslag.

–          Hvis ikke man kan finde en kasserer på frivillig basis på den ekstraordinære generalforsamling, foreslås det, at DBO ansætter en ekstern aflønnet person, som, jf. vedtægter, skal vælges politisk på den ekstraordinære generalforsamling, således at DBOs forretningsudvalg har beslutningsdygtighed og kan fungere i 2012. Alternativet er, at der endnu engang skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der forventeligt ikke vil dukke særligt mange medlemmer op. En frivillig eller eksternt lønnet kasserer, skal jf. vedtægter vælges politisk.

–          Det foreslås, at DBOs bestyrelse og udvalgsmedlemmer henover vinteren 2011-2012 laver funktionsbeskrivelser på skrift for alle funktioner og roller i DBO med henblik på at kunne rekruttere frivillige kræfter. Erfaringsmæssigt i Dansk foreningsliv er det lettere at rekruttere frivillige kræfter, hvis der er gennemsigtighed og gennemskuelighed ift. funktioner og forventet indsats.

–          Det foreslås, at DBO fremadrettet, jf. vedtægter, fører protokol over bestyrelsesbeslutninger, så nye frivillige kræfter har mulighed for at sætte sig ind i DBOs overordnede målsætninger.

–          Det foreslås at ovenstående punkter er på plads inden sæsonstarten 2012, dvs. marts mdr., hvor alle ovenstående punkter bør være tilgængelige via. www.dbo.dk.

Ovn. forslag er fremsat af DBO’s bestyrelse.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes fredag d. 21/10 kl 19:00 i Æ’ Redningshus.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
7.  Indkomne forslag.
8.  Valghandlinger:
8.2.  Valg af kasserer.(Thomas Dessau, ønsker ikke genvalg)
8.3.  Valg af udvalgsformænd.
c. Formand for wave-/freestyle udvalget, ( Martin Sørensen, ønsker ikke genvalg)
9. Eventuelt