DBOs Generalforsamling for 2016 afholdes 26. januar kl. 19 i Nivå Bådelaug (1. sal) og via Skype.

For de fremmødte vil der være middag kl. 18.15. Tilmelding til kasserer@dbo.dk .

Vi mangler i den grad hænder i DBO, så vi håber at flere kan finde tid til at hjælpe (ca. 1-4 timer per måned). Skriv til formand@dbo.dk, hvis du har lyst til at hjælpe.

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent og referant.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning (Nikolaj)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse (Steen)
3.1. Forelæggelse af reviderede regnskab for 2016 (Steen)
4. Budget orientering 2017 (Steen)
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (Nikolaj).
6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse) (Nikolaj)
7. Indkomne forslag
8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand (Ulige): Ledig
8.2. Valg af kasserer (Lige): Ledig
8.3. Valg af udvalgsformænd.
a) Webmaster (Ulige, Danni). Bestyrelsen foreslår, at Anissa overtager rollen som webredaktør og at Danni fortsætter som teknisk webmaster.
b) Formand for Formula/Slalom-udvalget (Lige): Ledig
d) Formand for WF-udvalget (Ulige, Michal)
d) Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige): Bestyrelsen foreslår Mikkel
e) Formand for Speed-udvalget, (Lige): Bestyrelsen foreslår Mikkel
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mvh.
Bestyrelsen