Hermed indkaldes til DBOs Generalforsamling, som afholdes lørdag 19. september kl. 20 hos ØBK på Østerøvej 50 i Nyborg og via Teams (link bliver sendt direkte per mail senere)

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsen aflægger årsberetning (Nikolaj)
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse
 • Budget orientering 2020 (Peter)
 • Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (Nikolaj).
 • Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse) (Nikolaj)
 • Indkomne forslag
 • Valghandlinger:
  • Valg af formand (Ulige, Nikolaj)
  • Valg af kasserer (Lige, Peter): Genopstiller
  • Valg af udvalgsformænd
   • Webmaster (Ulige, Anissa)
   • Formand for Kapsejlads-udvalget (Lige, Malthe): Genopstiller
   • Formand for WF-udvalget (Ulige, Andreas)
   • Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige, Mikkel): Genopstiller
   • Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
 • Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes indsendes skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mvh.

Bestyrelsen