dbo_logo_gold_150x150Indkaldelse til Generalforsamling 2013 d. 14-09-2013 efter kl. 15 i Køge – efter sejladserne.

Generalforsamlingen afholdes således umiddelbart efter sejladserne lørdag i klubhuset i Køge.

Dagsordenen for DBO’s ordinære generalforsamling 2013 indeholder følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.  Budget orientering.
5.  Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan).
6.  Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse).
7.  Indkomne forslag.
8.  Valghandlinger:

8.1. Valg af formand. (Ulige) (Lars Helmersen, Ønsker ikke genvalg)
8.2.  Valg af kasserer.(Lige) (Nikolaj Kruppa, ønsker ikke at fortsætte)
8.3.  Valg af udvalgsformænd.
a. Webmaster (Ulige) (Anissa Mohrath, På valg )
b. Formand for formula/slalom-udvalget,(Lige) (Henrik Carstens, ønsker ikke at fortsætte)
c. Formand for wave-/freestyle udvalget,(Ulige) (Christopher Friis,Ønsker ikke genvalg)
d. Formand for OL/udvalget, (Lige) (ikke aktivt i 2013)
e. Formand for speedudvalget,(Ulige) ( Bens Niss & Brian Røgild, på valg)
f. Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige) (ikke aktivt)

8.4.  Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi ses i Køge til stævne og generalforsamling.