Så er det endelig tid til årets generalforsamling – og dermed din mulighed for at påvirke DBOs retning fremover.

Generalforsamlingen afholdes torsdag 26. oktober 2023 kl. 19 på Teams (link kommer i direkte mail til alle medlemmer).

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budget orientering
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBOs virke i det kommende år (handlingsplan)
6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse)
7. Indkomne forslag
8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand
8.2. Valg af kasserer – udgår, kun lige år
8.3. Valg af udvalgsformænd:
a. Webmaster
b. Formand for foil/slalom-udvalget
c. Formand for wave-/freestyle udvalget  
d. Formand for PR/sponsor-udvalget
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
9. Eventuelt

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til bestyrelsen@dbo.dk senest 12. oktober

Udover at møde op på generalforsamlingen og give din stemme tilkende, har vi også brug for flere frivillige i DBO – der er stort set frit valg på alle hylder. Især kapsejladsudvalget er tyndt besat, og hvis vi ikke bliver flere om opgaverne, må vi opgive at afholde selvstændige DBO-stævner for iQFoil og IFCA i 2024. I så fald vil vi i stedet forsøge at finde et par arrangører af større jollestævner eller lignende, som kan fungere som et DM, og hvor vi kan få lov til at deltage.

Mvh.
Bestyrelsen