Vi mangler i den grad hænder i DBO, så vi håber at flere kan finde tid til at hjælpe (ca. 1-10 timer per måned). Skriv til formand@dbo.dk, hvis du kan finde tid til at hjælpe. Mest akut mangler vi en ny kasserer (ca. 10 timer per måned).

Uanset, om du har tid til at hjælpe eller ej, håber vi, at alle medlemmer, der har mulighed, vil møde op til generalforsamlingen, som i år afholdes ifm. Kurs/Slalom-stævnet i Nivå:

DBOs Generalforsamling afholdes 5. maj kl. 19 i Nivå Bådelaug (1. sal) og via Skype https://join.skype.com/ctIMvbXcINEz

For de fremmødte vil der være middag kl. 18.15. Tilmelding til kasserer@dbo.dk .

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning (Nikolaj)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse (Steen)
4. Budget orientering 2018 (Steen)
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (Nikolaj).
6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse) (Nikolaj)
7. Indkomne forslag
8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand (Ulige, Nikolaj)
8.2. Valg af kasserer (Lige): Ledig
8.3. Valg af udvalgsformænd.
a) Webmaster (Ulige, Anissa).
b) Formand for Formula/Slalom-udvalget (Lige): Bestyrelsen foreslår Malthe
d) Formand for WF-udvalget (Ulige, Rasmus): Bestyrelsen foreslår Andreas Maciej
d) Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige): Bestyrelsen foreslår Mikkel
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mvh.
Bestyrelsen