Handelsbetingelser for online køb hos DBO

BETALINGSSIKKERHED
Betaler du med betalingskort (Dankort) er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på DKK 1200, når dit dankort misbruges ved brug af pinkoden.

Hvad er SSL?
SSL (Secure Socket Layer) er en sikkerhedsprotokol, der er designet af Netscape Communications. Ved hjælp af kryptering giver SSL mulighed for: Sikring af kommunikationsflowet mellem en kortindehaveren og en Internetforretningen, verifikation af sælgers identitet, hemmeligholdelse af data mellem køber og sælger og sikring af, at data ikke kan ændres mellem køber og sælger. Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken DBO eller andre har mulighed for at læse dataene.
DBO er underlagt Dansk Sejlunions love og bestemmelser. DBO har status som specialklub under Dansk Sejlunion samt medlem af relevante og hensigtsmæssige internationale organisationer, og følger disses love og bestemmelser i det omfang, det ikke er i modstrid med Dansk Sejlunions og/eller Dansk Idrætsforbunds love og bestemmelser.

AFLYSNING OG REFUNDERING
Refunderes kun i tilfælde af aflysning
– Evt. ekspeditionsgebyr refunderes ikke.
DBO har intet ansvar vedrørende aflysning af arrangement eller eventuelle andre reklamationer vedrørende arrangementet.

VALUTA
Alt afregnes i danske kroner, DKK

FORSIKRINGSFORHOLD
Du har en lovpligtig 3.parts forsikring.
Denne dækker kun evt. skade på ting eller andre personer – IKKE DIG.
Hvis du ønsker yderligere forsikring, kontakt dit eget forsikringsselskab.
 
Forbrugerrådet:  www.fbr.dk
Forbrugerombudsmanden: www.fs.dk
e-handelsfonden: www.e-handelsfonden.dk