DBO Logo

I det der ikke blev fundet en ny kasserer på DBO’s generalforsamling i Køge, indkaldes der i forbindelse med efterårsstævnet i Klitmøller til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes fredag d. 21/10 kl 19:00 i Æ’ Redningshus.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
7.  Indkomne forslag.
8.  Valghandlinger:
8.2.  Valg af kasserer.(Thomas Dessau, ønsker ikke genvalg)
8.3.  Valg af udvalgsformænd.
c. Formand for wave-/freestyle udvalget, ( Martin Sørensen, ønsker ikke genvalg)
9. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest fredag d. 14/10 2011.