DBO Logo

Som tidligere skrevet indkaldes til generalforsamling 2011 i forbindelse med rangliste stævnet i Køge d. 2/10 2011. Dagsordenen for DBO’s ordinære generalforsamling 2011 indeholder følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.  Budget orientering.
5.  Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan).
6.  Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse).
7.  Indkomne forslag.
8.  Valghandlinger:

8.1. Valg af formand. (Steen Buck Hansen, ikke på valg)
8.2.  Valg af kasserer.(Thomas Dessau, ønsker ikke genvalg)
8.3.  Valg af udvalgsformænd.
a. Webmaster
b. Formand for formula/slalom-udvalget, (Henrik Cartsens, ikke på valg)
c. Formand for wave-/freestyle udvalget, ( Martin Sørensen, ønsker ikke genvalg)
d.  Formand for OL/udvalget, (ikke aktivt)
e. Formand for speedudvalget, ( Bens Niss & Brian Røgild, ikke på valg)
f. Formand for PR/sponsor-udvalget, (Katrine Jensen, ikke på valg)

8.4.  Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt, og være formanden i hænde senest 14 dage før.Vi ses i Køge til rangliste stævne og generalforsamling.