DBO Logo

Som tidligere meldt ud via mail er der indkaldt til generalforsamling 2012 i forbindelse med rangliste stævnet i Nyborg – generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter sejladserne lørdag d. 18/8 2012. Dagsordenen for DBO’s ordinære generalforsamling 2012 indeholder følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.  Budget orientering.
5.  Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan).
6.  Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse).
7.  Indkomne forslag.
8.  Valghandlinger:

8.1. Valg af formand. (Steen Buck Hansen, ønsker ikke genvalg)
8.2.  Valg af kasserer.(Thomas Dessau, ønsker ikke genvalg)
8.3.  Valg af udvalgsformænd.
a. Webmaster (Anissa Mohrath, ikke på valg)
b. Formand for formula/slalom-udvalget, (Henrik Carstens, på valg)
c. Formand for wave-/freestyle udvalget, (Christopher Friis, ikke på valg)
d. Formand for OL/udvalget, (ikke aktivt)
e. Formand for speedudvalget, ( Bens Niss & Brian Røgild, på valg)
f. Formand for PR/sponsor-udvalget, (Katrine Jensen, ønsker ikke genvalg)

8.4.  Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi ses i Nyborg til rangliste stævne og generalforsamling.