DS

Dansk Brætsejler Organisation har mulighed for at søge Dansk Sejlunions tilskudspulje 2017.
Der er i 2017 mulighed for at søge tilskud til eksempelvis:

Sportslig udvikling:
· Træningssamlinger
· Ekspertbistand (fx coaching til kapsejlads, regler, dømning på vand, fysisk træning, taktik, idrætspsykologi o.l.)
· Formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem sejlere

Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere: Formula2
· Træningssamlinger
· Kommunikation i klassen om events
· Arrangementer, som har til hensigt at rekruttere flere sejlere til klassen
· Udlån af grej

Videnopbygning og erfaringsudveksling:
· Foredrag af eksperter inden for kost, regler, meteorologi, psykologi

Puljen er desuden åben for klasseorganisations innovative tiltag.
Tilskudspuljens målsætninger
Tilskudsmodellen skal – gennem økonomisk tilskud til projekter eller aktiviteter i klasseorganisationer – bidrage til følgende målsætninger:
· Bidrage til sportslig udvikling i klasserne, fx kvalitetsløft for klassens sportslige aktiviteter i Danmark eller sportslig fremgang for klassens sejlere.
· Udvikle aktivitetsniveauet i klasserne og involvere flere sejlere i klassernes aktiviteter, fx flere aktive sejlere i klassen, eller flere/bedre tilbud om aktivitet i klassen.
· Bidrage til videnopbygning og erfaringsudvikling i og på tværs af klasser, fx at klasserne deler viden med hinanden.

Ansøgningsfrist og fordeling af puljen
Puljen fordeles én gang årligt.

· Frist for ansøgning i 2017 er søndag d. 5. marts.
· Dansk Sejlunion behandler herefter ansøgningerne og beslutter fordeling af tilskudsbeløb senest fredag d. 24. marts.

Se mere om tilskudsmodellen og ansøgningsformular her: http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/tilskudsmodel-til-klasser

Yderligere information
Hvis Dansk Brætsejler Organisation har principielle spørgsmål vedr. tilskudsmodellen, skal I kontakte Dansk Sejlunions sportschef Thomas Jacobsen: thomas@sejlsport.dk, tlf.: 8820 7036.

Dansk Brætsejler Organisation har desuden tilknyttet en fast medarbejder i Dansk Sejlunion i relation til tilskudsmodellen. Dansk Brætsejler Organisations kontaktperson i Dansk Sejlunion er Henrik Tang.