Det er tidligere meldt ud at DBO’s generalforsamling 2012 afholdes i forbindelse med stævnet i Nyborg. Da en hel del sejlere ikke har mulighed for at deltage, er det besluttet at flytte generalforsamlingen til stævnet i Hvide Sande, hvor der indbydes til både Freestyle og Slalom i forbindelse med WaterZ arrangementet.

Generalforsamlingen afholdes således umiddelbart efter sejladserne fredag d. 7/9 2012 i Hvide Sande.

Dagsordenen for DBO’s ordinære generalforsamling 2012 indeholder følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.  Budget orientering.
5.  Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan).
6.  Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse).
7.  Indkomne forslag.
8.  Valghandlinger:
8.1. Valg af formand. (Steen Buck Hansen, ønsker ikke genvalg)
8.2.  Valg af kasserer.(Thomas Dessau, ønsker ikke genvalg)
8.3.  Valg af udvalgsformænd.
a. Webmaster (Anissa Mohrath, ikke på valg)
b. Formand for formula/slalom-udvalget, (Henrik Carstens, ønsker ikke genvalg)
c. Formand for wave-/freestyle udvalget, (Christopher Friis, ikke på valg)
d. Formand for OL/udvalget, (ikke aktivt)
e. Formand for speedudvalget, ( Bens Niss & Brian Røgild, på valg)
f. Formand for PR/sponsor-udvalget, (Katrine Jensen, ønsker ikke genvalg)
8.4.  Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Regnskab for Dansk Brætsejler Organisation for perioden 010111-311211 kan hentes her.

Vi ses i Hvide Sande til stævne og generalforsamling.