DS2

Så er der igen mulighed for at søge støtte fra DS til arrangementer og initiativer, som beskrevet nedenfor fra DS:

Klasseorganisationer i Dansk Sejlunion, der i 2017 har gennemført sportslige aktiviteter, har mulighed for at ansøge om tilskud til udvikling af klassens aktiviteter i 2018. Dansk Brætsejler Organisation har dermed mulighed for at søge Dansk Sejlunions tilskudspulje i 2018.
Der er i 2018 mulighed for at søge tilskud til eksempelvis:
Sportslig udvikling:
• Træningssamlinger
• Ekspertbistand (fx coaching til kapsejlads, regler, dømning på vand, fysisk træning, taktik, idrætspsykologi o.l.)
• Formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem sejlere

Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere:
• Træningssamlinger
• Kommunikation i klassen om events
• Arrangementer, som har til hensigt at rekruttere flere sejlere til klassen
• Udlån af grej

Videnopbygning og erfaringsudveksling:
• Foredrag af eksperter inden for kost, regler, meteorologi, psykologi

Puljen er desuden åben for klasseorganisationers innovative tiltag.
Tilskudspuljens målsætninger
Tilskudsmodellen skal – gennem økonomisk tilskud til projekter eller aktiviteter i klasseorganisationer – bidrage til følgende målsætninger:
• Bidrage til sportslig udvikling i klasserne, fx kvalitetsløft for klassens sportslige aktiviteter i Danmark eller sportslig fremgang for klassens sejlere.
• Udvikle det sportslige aktivitetsniveau i klasserne og involvere flere sejlere i klassernes aktiviteter, fx flere aktive sejlere i klassen, eller flere/bedre tilbud om aktivitet i klassen.
• Bidrage til videnopbygning og erfaringsudvikling i og på tværs af klasser, fx at klasserne deler viden med hinanden.

Ansøgningsfrist og fordeling af puljen
Puljen fordeles én gang årligt.

• Projekter, der søges om tilskud til, skal være forankret i klassen og godkendt af klassens bestyrelse.
• Frist for ansøgning i 2018 er d. 1. februar.
• Dansk Sejlunion behandler herefter ansøgningerne og beslutter fordeling af tilskudsbeløb senest fredag d. 9. marts.

Se mere om tilskudsmodellen og ansøgningsformular her: http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/tilskudsmodel-til-klasser

Yderligere information
Hvis Dansk Brætsejler Organisation har principielle spørgsmål vedr. tilskudsmodellen, skal I kontakte Dansk Sejlunions sportschef Thomas Jacobsen: thomas@sejlsport.dk, tlf.: 8820 7036.

Dansk Brætsejler Organisation har desuden tilknyttet en fast medarbejder i Dansk Sejlunion i relation til tilskudsmodellen. Dansk Brætsejler Organisations kontaktperson i Dansk Sejlunion er undertegnede.

Videresend venligst denne mail til relevante personer i Dansk Brætsejler Organisation.

God vind!

Sejlerhilsner Henrik

Henrik Tang
Klubkonsulent

Dansk Sejlunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Tlf.: 88207009
Mob.: 21685090