Hermed dagsorden, opdateret med indkomne forslag.

Vi mangler stadig frivillige i DBO på rigtigt mange poster for at kunne sikre, at aktiviteterne kan fortsætte – især en ny kasserer. I må derfor allesammen meget gerne overveje, hvordan vi skal løse det problem.

Vh.
Bestyrelsen

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning (Nikolaj)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse (Steen)
4. Budget orientering 2018 (Steen)
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (Nikolaj).
6. Ingen forslag fra bestyrelsen, udgår
7. Ingen indkomne forslag, udgår
8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand (Ulige, Nikolaj)
8.2. Valg af kasserer (Lige): Ledig
8.3. Valg af udvalgsformænd.
a) Webmaster (Ulige, Anissa).
b) Formand for Formula/Slalom-udvalget (Lige): Bestyrelsen foreslår Malthe
d) Formand for WF-udvalget (Ulige, Rasmus): Bestyrelsen foreslår Andreas Maciej
d) Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige): Bestyrelsen foreslår Mikkel
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt