Hermed endelig dagsorden for generalforsamlingen 2022, som afholdes onsdag den 30. marts kl. 19 på Teams (link nedenfor)

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger årsberetning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Budget orientering.
  5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBOs virke i det kommende år (handlingsplan)
  6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse) – FORSLAG 1 – SE NEDENFOR
  7. Indkomne forslag – INGEN, UDGÅR
  8. Valghandlinger:
  8.1. Valg af formand – ULIGE ÅR, UDGÅR
  8.2. Valg af kasserer – PETER HOLLÆNDER GENOPSTILLER
  8.3. Valg af udvalgsformænd:
  a. Webmaster  – ULIGE ÅR, UDGÅR
  b. Formand for foil/slalom-udvalget – MALTHE ELHOLM GENOPSTILLER – MEN VILLE BLIVE GLAD FOR ET PAR EKSTRA HJÆLPERE!
  c. Formand for wave-/freestyle udvalget  – ULIGE ÅR, UDGÅR
  d. Formand for PR/sponsor-udvalget – PETER NORS GENOPSTILLER
  8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
  9. Eventuelt

Mvh.
Bestyrelsen

 

FORSLAG 1:
Der foreslås at vedtage en vejledende budgetramme til særlige, eksterne projekter. Ansøgninger kan indsendes og tildeles støtte hele året, men projekter, der har søgt støtte via DS’ årlige tilskudspulje vil prioriteres højere. Tildelingen sker af DBOs bestyrelse.
Den vejledende budgetramme for 2022 fastsættes til 20.000 kr.

Baggrund:
I 2021 valgte bestyrelsen at støtte 2 projekter, som var endt med et uforudset underskud (YGC i Klitmøller og iQFoil-træningen i Nivå). Da vi i DBO ikke tidligere har støttet eksterne projekter, men vi har en betragtelig egenkapital, ønskes generalforsamlingen spurgt.

 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

________________________________________________________________________________